پایگاه خبر

بازگشت پالایش نفت اصفهان به بورس

پالایش نفت اصفهان بعد از ۱۰ روز توقف به دلیل ارائه اطلاعات با اهمیت، صورت مالی سال ۹۱ خود را منتشر کرد.