پایگاه خبر

معاون بازار شرکت بورس: معامله بلوک 17 درصدی هلدینگ خلیج فارس قطعی شد

معاون بازار شرکت بورس با اعلام این خبر که پس از آنکه صندوق نفت در رقابت بلوک 17 درصدی را برنده شد امروز تا پایان وقت اداری 30 درصد از وجه نقد معامله را واریز کرده است، گفت: با واریز این میزان معامله قطعی است.