پایگاه خبر

ورود مراجع قضایی به پرونده سوءاستفاده از کارت‌های سوخت/مشکل از سامانه نیست

یک مقام مسئول در صنعت نفت وجود ایراد در سامانه هوشمند سوخت را رد کرد و در خصوص بازیابی و سوء استفاده میلیاردی ۱۳ جایگاه از کارت‌های باطل شده سهمیه‌بندی گفت: اگر ایراد از سامانه بوده چرا این گروه از جایگاه‌های خاص مبالغ اضافی وارد شده به حسابشان را برنگردانده‌اند....