پایگاه خبر

وزیر نفت با قدردانی از تلاش مجموعه شرکت ملی پالایش و پخش و کارکنان ساعی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی برای خدمت رسانی مطلوب به مردم به ویژه در زمستان سال گذشته بر تداوم این تلاش ها در زمستان امسال تاکید کرد.