پایگاه خبر

بعد از گذشت یک هفته از توزیع بنزین یورو4 در تهران، اسامی و آدرس جایگاه‌های توزیع کننده اعلام شد.