پایگاه خبر

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: در پنج روز نخست تابستان امسال، میانگین مصرف بنزین کشور به ٧٥ میلیون لیتر در روز رسید.