پایگاه خبر

موج : رئیس اتحادیه صادر کنندگان فرآورده های پتروشیمی از توزیع بنزین یورو 4 در 20 جایگاه در سطح شهر تهران خبرداد.