پایگاه خبر

شرکت شل از نیجریه خارج می شود

شانا : شرکت شل از تصمیم احتمالی خود برای واگذاری بیشتر حق امتیازهای برداشت نفت خام در نیجریه خبر داد.