پایگاه خبر

شانا : لوک اویل روسیه پیش بینی کرد قیمت بشکه های نفت در بازارهای جهانی تا سال ٢٠٢٥ به زیر ١٠٠ دلار باز نخواهد گشت.