پایگاه خبر

سود ٤٢٠ میلیارد ریالی حاصل از نظام مشارکت در پالایشگاه فجرجم

شانا : دبیر نظام همیاری و مشارکت شرکت پالایش گاز فجر جم گفت: اجرای نظام همیاری و مشارکت این شرکت در سال گذشته ٤٢٠ میلیارد ریالی سود و صرفه اقتصادی به همراه داشته است.