پایگاه خبر

موج :دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برای تحقق شعار جدایی نفت از بودجه لازم است که مسئولان از کشورهایی که فاقد منابع نفتی هستند الگو برداری کنند.