پایگاه خبر

شانا: هفته گذشته در معامله های بورس کالای ایران، بیش از ٣٩٨ هزار تن انواع کالا با ارزشی افزون بر ٨٧٣٨ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.