پایگاه خبر

شانا : تقاضای نفت خام چین به پایین ترین سطح خود از سپتامبر ٢٠١٢ رسید.