پایگاه خبر

استفاده از لشگر 10 هزار نفری برای فروش نفت

نکونیوز: محسن رضایی با شعار دولت فراگیر و جامعه امید پا به عرصه انتخابات گذاشته وی که برای سومین بار اقدام به حضور در انتخابات ریاست جمهوری می کند انگار عزم خود را جزم کرده که بالاخره روزی بر صندلی ریاست جمهوری تکیه بزند. از مدیران ، کارشناسان و نخبگان اقتصادی در...