پایگاه خبر

بهای نفت در بازار معاملات آسیا کاهش یافت

در پی انتشار آمار موید کندی رشد اقتصادی در چین، بهای نفت در معاملات صبح سه شنبه بازار آسیا کاهش یافت.