نشریات

نشریه فناوری گاز-شماره نخست، بهار 1393

اولین شماره از فصل نامه Gastec  (فناوری گاز) منتشر شد.
هرشماره این مجله شامل بخش تخصصی (4 عنوان)، بخش عمومی (3 عنوان)، بخش گزارش و در آخر یک مقاله به زبان انگلیسی می باشد که تقدیم خوانندگان عزیز خواهد شد. می توانید این مجله را از لینک زیر دریافت نمائید.
در این شماره می خوانید:
 
 • تقسیم بندی گازها از لحاظ کاربرد 
 • رگولاتور 
 • تقسیم بندی گازهای متراکم
 • اتصالات شیر سیلندر
 • آب مایه حیات
 • مسئولیت اجتماعی شرکت ها
 • گاز خنده آور
 • مصاحبه با آقای مهندس مسعودی نژاد
 • Hydrogen technologies are ready to be developed
 
 • نوع مجله:  علمی ترویجی
 • دوره انتشار:  سه ماهه
 • مکان نشر:  شرکت مهندسی بازرگانی رایتک پویا
 • زبان:  فارسی
 • آدرس اینترنتی:  مشاهده لینک نشریه
 • فایل مربوطه:  دریافت فایل