نشریات

ششمین شماره دوماهنامه دانش و کاربرد مدیریت پروژه، آذر و دی 92

در این شماره می خوانید:
 
مقالات
- تسهیم اطلاعات مدیر پروژه با بازیگران اصلی
- چگونه شخصیت مدیر پروژه بر موفقیت آن اثر می گذارد؟
- رهبری در سازمان های موقتی
- الگوها و نتایج همکاری درون گروهی
- مروری بر مدل های سنجش ویژگی های سازمان
- مروری بر کسب و کار شرکت ENI
 
معرفی مراکز تحقیقاتی و آموزشی
وب نامه
تازه های نشر
  • نوع مجله: 
  • دوره انتشار:  دو ماهه
  • زبان:  فارسی
  • فایل مربوطه:  دریافت فایل