نشریات

دو ماهنامه دانش و کاربرد مدیریت پروژه - سال اول - شماره پنجم - مرداد و شهریور 92

در این شماره می خوانید:
 
مقالات
- استقرار دفتر مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور
- تأمین منابع مالی پروژه های توسعه ای از طریق فاینانس
- پیاده سازی موفق PMIS به کمک Agile-PMO
- دفتر مدیریت پروژه، واسطه گر دانش در سازمان
- 10 نکته برتر برای مدیریت پروژه موفق
- دفتر مدیریت پروژه
- آشنائی با مدیریت پروژه چابک
- سیستم های هوشمند اطلاعات مدیریت پروژه
- نقشه نفوذ؛ نگاهی متفاوت به ارتباطات درون سازمان
- سیستم های هوشمند اطلاعات مدیریت پروژه
 
معرفی مراکز تحقیقاتی و آموزشی
وب نامه
تازه های نشر
  • نوع مجله: 
  • دوره انتشار:  دو ماهه
  • زبان:  فارسی
  • فایل مربوطه:  دریافت فایل