نشریات

نخستین شماره ماهنامه پترونت

اولین شماره از ماهنامه پترونت (مرداد 92) منتشر شد شما میتوانید این مجله را از لینک زیر دریافت نمایید

  • نوع مجله: 
  • دوره انتشار:  ماهانه
  • مکان نشر:  مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت پروژه.
  • زبان:  فارسی
  • فایل مربوطه:  دریافت فایل