نشریات

سومین شماره مجله دانش و کاربرد مدیریت پروژه منتشر شد

در این شماره می خوانید:

 

 • متدولوژی جامع مدیریت پورتفولیو، طرح و پروژه، ویژه پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی
 • ارزیابی پسا پروژه ای؛ مکانیزم کسب آموخته های پروژه
 • تب یین معیارها و چارچوب کلان شناسایی و ارزیابی ریسک قراردادهای برون سپاری پروژه های IT
 • مدیریت پروژه و مفهوم سازی به اندازه
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر استرس شغلی مدیران پروژه های پتروشیمی
 • اثربخشی متدولوژ یهای مدیریت پروژه
 • آشنائی با مدیریت پروژه به روش چابک (بخش نخست)
 • معرفی مراکز تحقیقاتی و آموزشی
 • آشنائی با چابکی، مدیریت پروژه چابک&
 • وب نامه
 • معرفی کتاب
 • تازه های نشر
 • نوع مجله:  علمی ترویجی
 • دوره انتشار:  دو ماهه
 • مکان نشر:  مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت پروژه
 • زبان:  فارسی
 • فایل مربوطه:  دریافت فایل