پایگاه دانش

محتوا با برچسب ژئوپلتیک.

نفت و مسائل ژئوپلتیک در حوزه دریای خزر

با گشوده‌شدن دریای خزر به‌روی سرمایه‌گذاری غربی‌ها درپی سقوط جماهیر شوروی، رقابت چشمگیری... ادامه درباره نفت و مسائل ژئوپلتیک در حوزه دریای خزر »