پایگاه دانش

محتوا با برچسب جنگ.

تهاجم نفتی؛ وقتی نفت آتش جنگ را شعله‌ور می‌کند

نفت خام، مهم‌ترین کالای دنیای امروز و واجد اثرات سیاسی گسترده‌ای است. جف کلگان در کتاب... ادامه درباره تهاجم نفتی؛ وقتی نفت آتش جنگ را شعله‌ور می‌کند »