پایگاه دانش

تاریخ نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران از نگاهی دیگر

نهضت ملی» یا همان «نهضت ملی شدن صنعت نفت در ایران» و پیامدهای آن، به ویژه دوره‌ی... ادامه درباره تاریخ نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران از نگاهی دیگر »

از تهران تا کاراکاس: نفت و سیاست در ایران

این کتاب در دو جلد متضمن خاطرات و زندگی‌نامه خود نوشت منوچهر فرمانفرمائیان است. وی از... ادامه درباره از تهران تا کاراکاس: نفت و سیاست در ایران »

سيري در نهضت ملي شدن نفت؛ خاطرات شمس قنات‌آبادي

مطالب این کتاب که برگرفته از اسناد ساواک است مشتمل بر خاطرات "شمس قنات‌آبادی" درباره... ادامه درباره سيري در نهضت ملي شدن نفت؛ خاطرات شمس قنات‌آبادي »

توسعه میادین نفت و گاز: ساختارها و رویکردهای اجرای پروژه

کتاب توسعه میادین نفت و گاز: ساختارها و رویکردهای اجرای پروژه، پژوهشی در زمینه تجربیات... ادامه درباره توسعه میادین نفت و گاز: ساختارها و رویکردهای اجرای پروژه »

انقلاب گاز طبیعی

در کتاب حاضر، نحوه تأثیرگذاری منابع گاز طبیعی بر صنعت جهانی انرژی، اقتصاد و قدرت... ادامه درباره انقلاب گاز طبیعی »

درک کسب‌وکار گاز طبیعی در زمان حاضر

در کتاب حاضر، صنعت گاز طبیعی به‌طور جامع و کامل مورد بررسی قرار می‌گیرد. طیف گسترده‌ای از... ادامه درباره درک کسب‌وکار گاز طبیعی در زمان حاضر »

نقش نفت و گاز در سیاست خارجی فدراسیون روسیه

بررسی وضعیت انرژی، مطالعه ساختار سیاست خارجی و تحلیل نقش نفت و گاز در سیاست خارجی روسیه... ادامه درباره نقش نفت و گاز در سیاست خارجی فدراسیون روسیه »

ژئوپلیتیک نفت و سیاست خارجی ایران

این کتاب در صدد است ارتباط سه مفهوم کلیدی نفت، ژئوپلتیک و سیاست خارجی را در ساخت قدرت... ادامه درباره ژئوپلیتیک نفت و سیاست خارجی ایران »

اصول سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز

در این کتاب، چشم‌اندازی یکتا از صنعت نفت و گاز ارائه می‌شود. موارد زیر در کتاب حاضر مورد... ادامه درباره اصول سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز »

صفحات: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11