پایگاه دانش

برق اضطراري

نام نویسنده پایان نامه/نام محقق:  مازيار محمدي خسمخي ... ادامه درباره برق اضطراري »

بررسي سياست و استراتژي نفتي جمهوري اسلامي ايران در اوپك

بررسي تاريخ معاصر ايران نشانگر اين واقعيت ميباشد كه بدنبال كشف و استخراج تجاري نفت خام، اين ماده... ادامه درباره بررسي سياست و استراتژي نفتي جمهوري اسلامي ايران در اوپك »

جرائم و مجازات اخلال كنندگان در تاسيسات گاز كشور

اين تحقيق در دو بخش صورت گرفته است .در بخش اول در سه فصل به تحليل جرائم سرقت ، تخريب ، ايجاد حريق،... ادامه درباره جرائم و مجازات اخلال كنندگان در تاسيسات گاز كشور »

زبان مدلسازي يكپارچه(UML)

نام نویسنده پایان نامه/نام محقق:  رضا خسروجردي ... ادامه درباره زبان مدلسازي يكپارچه(UML) »

ارزيابي ايمني يك واحد صنعت پتروشيمي بروش ‏‎Safety Audit‎‏

در ‏‎ُُSafety Audit‎‏ كل سازمان از جنبه هاي بهداشتي و ايمني مورد بررسي قرار مي‌گيرد. تا مشخص شود كه... ادامه درباره ارزيابي ايمني يك واحد صنعت پتروشيمي بروش ‏‎Safety Audit‎‏ »

صفحات: 434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444