پایگاه دانش

دیپلماسی نفتی آمریکا در خلیج فارس و دریای خزر

ایالات متحده آمریکا بزرگ‌ترین مصرف‌کننده و واردکننده نفت خام در جهان محسوب می‌شود. در... ادامه درباره دیپلماسی نفتی آمریکا در خلیج فارس و دریای خزر »

امنیت انرژی: یک رویکرد بینارشته‌ای

امنیت عرضه انرژی، یکی از دغدغه‌های اصلی جوامع مدرن محسوب می‌شود که امروزه با توجه با به... ادامه درباره امنیت انرژی: یک رویکرد بینارشته‌ای »

انرژی و امنیت: استراتژی‌هایی برای یک جهان درحال تحول

امروزه، انرژی و امنیت، برترین متخصصان و سیاست‌گذاران و رهبران سیاسی را برآن داشته است که... ادامه درباره انرژی و امنیت: استراتژی‌هایی برای یک جهان درحال تحول »

سیاست نفت؛ تاریخ مدرن فرآورده‌های نفتی

امروزه سرنوشت میلیون‌ها نفر، به فرآورده‌های نفتی و خوش‌شانسی شرکت‌های تولیدکننده نفت،... ادامه درباره سیاست نفت؛ تاریخ مدرن فرآورده‌های نفتی »

بلای نفت: نحوه تأثیرگذاری ثروت نفتی بر توسعه کشورها

کشورهایی که واجد ذخایر غنی نفتی هستند، نسبت به کشورهای فاقد نفت، از دموکراسی کمتر، ثبات... ادامه درباره بلای نفت: نحوه تأثیرگذاری ثروت نفتی بر توسعه کشورها »

صفحات: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11