پایگاه دانش

مدیریت دانش: خلق ارزش از طریق یادگیری سازمانی

کتاب حاضر پیرامون مدیریت دانش، ماحصل بیش از بیست سال پژوهش، تجارب آموزشی و مشاوره‌ای مؤلف... ادامه درباره مدیریت دانش: خلق ارزش از طریق یادگیری سازمانی »

مسائل نفت ایران

این کتاب از 6 فصل تشکیل شده است. فصل اول به بررسی برخی مفاهیم ومسئل اساسی مربوط به صنعت... ادامه درباره مسائل نفت ایران »

مدیریت پروژه: یک رویکرد مدیریتی

در جدیدترین ویرایش کتاب حاضر، روی کلیه جنبه‌های گام‌های لازم به‌منظور موفقیت در مدیریت یک... ادامه درباره مدیریت پروژه: یک رویکرد مدیریتی »

تأمین مالی پروژه های انرژی در کشورهای در حال توسعه

یکی از پیش شرط های اساسی موفقیت هر پروژه دسترسی به منابع مالی کافی وبه هنگام ،مدیریت... ادامه درباره تأمین مالی پروژه های انرژی در کشورهای در حال توسعه »

مدیریت پروژه اثربخش

از زمان انتشار ویرایش قبلی کتاب مدیریت پروژه اثربخش تاکنون، مبحث مدیریت پروژه تغییرات... ادامه درباره مدیریت پروژه اثربخش »

آینده پژوهی و انرژی

ارتباط انرژی و آینده همواره محل بحث و تامل اندیشمندان حوزه انرژی بوده است.«آینده‌پژوهی و... ادامه درباره آینده پژوهی و انرژی »

اصول بنیادی مدیریت پروژه

در کتاب حاضر، مقدمه‌ای کامل و جامع پیرامون ابزارها، تکنیک‌ها و مفاهیم مدیریت پروژه با... ادامه درباره اصول بنیادی مدیریت پروژه »

صفحات: 5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15