پایگاه دانش

نفت و مسائل ژئوپلتیک در حوزه دریای خزر

با گشوده‌شدن دریای خزر به‌روی سرمایه‌گذاری غربی‌ها درپی سقوط جماهیر شوروی، رقابت چشمگیری برای دسترسی به منابع انرژی غنی این منطقه بین روسیه، ایران و ترکیه و حتی کشورهایی نظیر ژاپن و ایالات متحده، آغاز شد. در واقع، تلاش قدرت‌های جهانی برای دستیابی به برتری سیاسی، اقتصادی و نظامی در این منطقه واجد ذخایر نفتی، یکی از مسائل عمده ژئوپولتیک در دوران پس از جنگ سرد محسوب می‌شود.
با توجه به ادامه رشد تقاضای جهانی برای نفت خام در دهه‌های آتی، حوزه دریای خزر همچنان یکی از مناطق واجد اهمیت برای قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی باقی خواهد ماند. در مقالاتی که در کتاب حاضر گردآوری شده، شماری از تحلیل‌های برجسته در رابطه با مسائل و رویدادهای مرتبط با قدیمی‌ترین حوزه تولید نفت در جهان، ارائه شده است.
 
مؤلف :  Bulent Aras (Author), Michael P. Croissant (Author)
ناشر :  Praeger
سال انتشار: 1999
آدرس وب سایت فروش/لینک دانلود کتاب: http://www.amazon.com/Oil-Geopolitics-Caspian-Sea-Region/dp/0275963950/ref=sr_1_22?s=books&ie=UTF8&qid=1449424721&sr=1-22&keywords=oil+diplomacy