دانشنامه مواد و تجهیزات

ترانسدیوسر

مقصود از به کار گیری یک سیستم اندازه گیری و کنترل، اطمینان از ارتباط تنگاتنگ ما بین خروجی واقعی سیستم و خروجی دلخواه و یا مورد نظر است. خروجی واقعی، متغیر فرآیند و خروجی دلخواه نقطه تنظیم نامیده می... ادامه درباره ترانسدیوسر »

حسگرحرارتی

برای اندازه گیری دما انواع مختلفی از حسگر ها وجود دارد. برخی از حسگر ها نوع قدیمی تر عبارتند از ترموکوپل ها RTD ها و ترمیستورها . این حسگر ها به دلیل محاسن و کارایی زیاد به طور گسترده به کار می... ادامه درباره حسگرحرارتی »

دبی سنج سرعتی

دبی سنج سرعتی-دبی سنج-ابزار دقیق-تجهیزات و ماشین آلات نام (انگلیسی): Velocity Meters مبنای محاسبه دبی در این نوع دبی سنج ها بر اساس سنجش سرعت سیال و سپس تولید سیگنالی متناسب با سرعت سیال است.... ادامه درباره دبی سنج سرعتی »

دبی سنج فشاری

نام (انگلیسی): Head Meter هد متر ها یا دبی سنج ها اختلاف فشاری رایج ترین نوع وسایل اندازه گیری جریان در صنعت می باشند و به طور غیر مستقیم ، دبی سیال را به کمک افت فشار ایجاد شده در سیال توسط یک... ادامه درباره دبی سنج فشاری »

دبی سنج های جابجایی مثبت

 نام (انگلیسی): Positive Displacement Meters اساس کار این نوع دبی سنج ها ، محاسبه دبی جریان حجمی جریان با محصور کردن مقداری از سیال در یک مخزن و سپس تخلیه سیال به خروجی می باشد .حجم کل... ادامه درباره دبی سنج های جابجایی مثبت »

دبی سنج های جرمی

دبی سنج های جرمی نام (فارسی): دبی سنج جرمی  نام (انگلیسی): Mass Meters این نوع دبی سنج ها دبی جرمی را بر خلاف دبی سنج های حجمی ، مستقیما و بدون واسطه اندازه می گیرند . بسیاری از چنین... ادامه درباره دبی سنج های جرمی »

دبی سنج

دبی سنج ها در دو نوع اساسی تقسیم بندی می شوند: دبی سنج هایی که در مسیر جریان می باشند و دبی سنج هایی که از لوله منشعب شده اند. هد متر ها یا دبی سنج ها اختلاف فشاری رایج ترین نوع وسایل اندازه گیری... ادامه درباره دبی سنج »

کنترلر

هدف از کنترل، تنظیم فرایند درشرایط مورد نظر است. در آغاز سیستمهای کنترلیِ صنعتی، عموماً سیستمهای نیوماتیک ( بادی) بودند که هم برای انتقال فرمان ها (سیگنال ها) و هم برای تنظیم شیرکنترل مورد استفاده... ادامه درباره کنترلر »