دانشنامه مواد و تجهیزات

آرگون

آرگون با علامت اختصاری Ar در جدول عناصر دارای شماره اتمی 18 است. گاز آرگون در اتمسفر زمین تا حدود %1 موجود است. به صورت تجربی توسط لرد رایله و ویلیام رمزی شناخته شد. آرگون در لامپ های نئون، فلئورسنت، جوشکاری آرگون، صنایع و معادن کاربرد دارد.آرگون یک ماده معدنی است.
 
نام ماده (فارسی): آرگون 
نام ماده (انگلیسی): Argon
نام تجاری (فارسی): آرگون 
نام تجاری (انگلیسی): Argon
مجتمع های تولیدکننده:پتروشیمی فجر
 
آرگون برای به وجود آوردن نورهای زنده استفاده میشود. همچنین دارای مصارفی در صنایع جوشکاری، اسپکتروسکوپی و تولید تیتانیوم نیز میباشد. در سال 1785 هانری کاوندیش به حضور آرگون در هوا مشکوک شد.در سال 1894 توسط لرد رایله و ویلیام رمزی، به صورت تجربی به وجود آن در هوا پی بردند.
 
موارد مصرف:
در لامپ های نئون، فلئورسنت، جوشکاری آرگون، صنایع و معادن 
 
خواص فیزیکی و شیمیایی:
گازی است بی رنگ بی بو،بیمزه،تک اتمی،ترکیب شیمیایی آن تا کنون شناخته نشده است 
نقطه انجماد 189.3- درجه سانتیگراد، نقطه جوش 185.8- درجه سانتیگراد، چگالی ویژه 1.38(هوا=1) در آب کمی حل میشود، اشتعال پذیر نیست. 
 
روشهای تولید:
تقطیر جز به جز هوای مایع - بازیابی تفاله های بخار حاصل از اکسیداسیون گاز طبعی در کارخانه آمونیاک سازی 
 
اطلاعات ایمنی:
محرک چشم و پوست نمی باشد. در دما و مشار عادی سمی نیست. غیر قابل اشتعال است. اثرات مخربی روی محیط زیست ندارد.