دانشنامه مواد و تجهیزات

اتیل هگزانول

اتیل هگزانول ترکیبی آلی است که برای تولید بسیاری از مواد شیمیایی بکار می رود. اتیل هگزانول مایعی شفاف و بی رنگ از خانواده آلکل ها است. کاربرد اصلی 2-اتیل هگزانول در تهیه دی استرها، بیس (2-اتیل هگزیل) فتالات یا DEHO می باشد. اتیل هگزانول سبب تحریک قرمزی و درد در چشم و پوست می شود.
 
نام ماده (فارسی):اتیل هگزانول 
نام ماده (انگلیسی): 2- Ethylhexanol
نام تجاری (فارسی):2اتیل 1-هگزانول 
نام تجاری (انگلیسی):2-Ethyl 1-hexanol 
سایر اسامی: الکل اتیل، 2-اتیل هگزانول الکل، هگزیکول 
مجتمع های تولیدکننده: پتروشیمی اراک 
 
 
اتیل هگزانول (Ethylhexanol or 2-EH) یا ایزو اکتان، ترکیبی آلی است که برای تولید بسیاری از مواد شیمیایی بکار می رود. این ماده یک الکل هشت کربنی شاخه دار است. اتیل هگزانول مایعی شفاف و بی رنگ است که در آب تقریبا حل نمی شود اما در اکثر حلال های آلی بخوبی حل می شود. 2-اتیل هگزانول را می توان به سهولت به استرها که کاربرد فراوانی دارند تبدیل نمود. 
 
موارد مصرف:
کاربرد اصلی 2-اتیل هگزانول در تهیه دی استرها، بیس (2-اتیل هگزیل) فتالات یا DEHO که یک پلاستیسایزر است، می باشد. از آنجایی که یک الکل چرب است، استر آن دارای خصوصیت ملین است. برای مثال 2-اتیل هگزیل استر برای این کار است. 
 
خواص فیزیکی و شیمیایی:
Molecular formula: C8H18O 
Molar mass: 130.23 g/mol 
Density: 0.833 g/cm
Melting point:-76 C 
Boiling point: 183-185 C 
 
اطلاعات ایمنی:
سبب تحریک قرمزی و درد در چشم و پوست می شود. خوردن آن خطر ناک بوده و سبب تهوع، سرگیجه و کاهش کارایی سیستم اعصاب می شود. همچنین این مایع قابل احتراق است.