دانشنامه مواد و تجهیزات

استایرن

استایرن یک ترکیب آلی از خانواده آروماتیک ها است. نام استایرن از استراکس styrax که درختی دارای شیره است، گرفته شده است. استایرن ماده اولیه تولید پلی استایرن و بسیاری از کوپلیمرها است.
 
نام ماده (فارسی):وینیل بنزن 
نام ماده (انگلیسی):Vinyl benzene 
نام تجاری (فارسی):استایرن 
نام تجاری (انگلیسی):Styrene 
سایر اسامی:سینامین , اتینیل بنزن , فنیل اتین , فینیتیلن , استایرن مونومر , استایرول , استایرولین , وینیل بنزن 
مواد مرتبط:بنزن ، زایلن 
مجتمع های تولیدی: پتروشیمی تبریز- پتروشیمی بندرامام 
محل تحویل : پتروشیمی تبریز- پتروشیمی بندرامام 
بسته بندی : تانکر
 
استایرن یا وینیل بنزن یک ترکیب آلی با فرمول شیمیایی C6H5CH=CH2 است. استایرن از یک حلقه بنزنی و یک گروه وینیل (بنیان اتیلن) متصل به آن تشکیل شده است. این هیدروکربن آروماتیک مایعی روغنی و بی رنگ است که به سرعت بخار می شود و دارای بوی مطبوعی است. استایرن ماده اولیه تولید پلی استایرن و بسیاری از کوپلیمرها است. نام استایرن از استراکس styrax که درختی دارای شیره است ، گرفته شده است. مقدار کم استایرن در مواد طبیعی و گیاهان (سبزیجات ، میوه ها ، دانه ها و .. ) موجود است. تولید استایرن از سال 1940 در امریکا به اوج رسید. 
 
موارد مصرف:
تهیه رزین های SAN، ABS، SBR و لاتکسهای استایرن بوتادین ، پلی استرهای استایرینه و پلی استایرین 
 
خواص فیزیکی و شیمیایی:
Molecular formula: C8H8 
Molar mass: 104.15 g/mol 
Density and phase: 0.909 g/cm 
Solubility in water 1% 
Melting point: -30 C (243.15 K) 
Boiling point: 145 C (418.15 K) 
Viscosity 0.762 cP at 20 C 
Flash point: 31 C 
 
روشهای تولید:
استایرن در صنعت از اتیل بنزن که به طور گسترده از آلکیلاسیون بنزن با اتیلن بدست می آید، حاصل می شود
Dehydrogenation of ethylbenzene: پر کاربرد ترین روش تولید استایرن است که با دی هیدروژناسیون اتیل بنزن انجام می گیرد.
ethyl benzene hydroperoxide: در صنعت استایرن به صورت محصول جانبی به همراه پروپیلن در فرآیند POSM یا SM/PO تولید می شود. 
روش آزمایشگاهی: این روش نخستین روشی بوده که استایرن از آن تولید شده است. در آزمایشگاه از دی کربوکسیلاسیون سینامیک اسید استایرن تولید می شود. 
 
اطلاعات ایمنی:
استایرن به مقدار بسیار کمی سمی است. این ماده مشکوک به سرطان زایی است.