پایگاه شرکت ها

محتوا باحوزه فعالیت شرکت سوخت ، پالایش و پخش.

پترو آوان (شرکت بازرگانی فرآورده های نفتی و پتروشیمی)

مشخصات شرکت اطلاعات شرکت نام مدیرعامل:  سید محمد میرهادی نوع:  سهامی خاص ... ادامه درباره پروفایل من »

حوزه فعالیت شرکت