پایگاه شرکت ها

گسترش فناوري اطلاعات نفتا

مشخصات شرکت

  • اطلاعات شرکت
  • نام مدیرعامل:  سیدامین امامزاده
  • نوع:  سهامی خاص

آدرس

  • آدرس و مشخصات تماس:  دفتر مرکزی
  • کشور:  ایران
  • شهر:  تهران
  • آدرس:  خ میرزای شیرازی، خ نوزدهم، شماره 13، واحد 6
  • شماره تلفن:  88349150
  • شماره دورنگار:  88349152


حوزه فعالیت شرکت