پایگاه شرکت ها

روابط عمومی پترونت

آدرس

  • آدرس و مشخصات تماس: 
  • شهر:  تهران
  • آدرس:  کریم خان زند، شماره 39، ساختمان مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی
  • شماره تلفن:  88310473
  • پست الکترونیک:  support@petronet.ir


حوزه فعالیت شرکت