معرفی کتاب

پویایی داخلی دیپلماسی انرژی چین

با شروع قرن بیست‌ویکم، دیپلماسی انرژی چین به سرعت گسترش یافته و دولت این کشور، جستجو برای... ادامه درباره پویایی داخلی دیپلماسی انرژی چین »

انرژی، رشد اقتصادی و آینده ژئوپولتیکی

در کتاب حاضر، هشت سناریو مختلف در رابطه با آینده محتمل جهان با تأکید بر پیوند‌های درونی... ادامه درباره انرژی، رشد اقتصادی و آینده ژئوپولتیکی »

Energy Policy Modeling in the 21th Century

موضوع این کتاب، بررسی نقش ها و کاربردهای رویکردهای مختلف مدل سازی، با هدف بهبود استفاده از... ادامه درباره Energy Policy Modeling in the 21th Century »

The Handbook of Global Energy Policy

این کتاب، نخستین راهنما برای ارائه چشم اندازی از سیاست های جهانی در زمینه انرژی و گردآوری... ادامه درباره The Handbook of Global Energy Policy »