معرفی کتاب

امنیت انرژی و همکاری در اوراسیا

چرا روابط دوجانبه، به‌خصوص در حوزه امنیت انرژی، در قراردادهای انرژی منعقدشده بین روسیه-... ادامه درباره امنیت انرژی و همکاری در اوراسیا »