پایگاه مقالات

ارزيابي عوامل كليدي موفقيت نظام مديريت دانش در يك واحد تحقيقاتي

مقاله حاضر به ارائه نتايج حاصل از ارزيابي اوليه مديريت دانش در يك واحد تحقيقاتي مي پردازد. هدف از... ادامه درباره ارزيابي عوامل كليدي موفقيت نظام مديريت دانش در يك واحد تحقيقاتي »

افزايش كارايي TPM با استفاده از تكنيك پوكايوكه

اشتباه در سازمانها به دلايل مختلي اتفاق مي افتد ولي اغلب آنها قابل جلوگيري است. اگر مردم تلاش كنند... ادامه درباره افزايش كارايي TPM با استفاده از تكنيك پوكايوكه »

برنامه ريزي منابع سازمان

نگاهي كوتاه به تاريخ تجارت و كسب و كار ، پديدار كنندة اين نكته است كه بشر از همان زماني كه اقدام به... ادامه درباره برنامه ريزي منابع سازمان »

تعيين فرآيند بهينه مناقصه گزاري در مناقصات طرح و ساخت

سيستم طرح و ساخت يكي از سيستم هاي اجرا ي پروژه مي باشد كه استفاده از آن، به خصوص در بخش خصوصي، روز... ادامه درباره تعيين فرآيند بهينه مناقصه گزاري در مناقصات طرح و ساخت »

صفحات: 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12