پایگاه مقالات

چالش های مدیریت پروژه های بین المللی (بخش دوم)

جهانی سازی، پیوستگی جهانی، یکپارچگی و وابستگی متقابل اقتصادی، اجتماعی، تکنولوژیکی، فرهنگی،... ادامه درباره چالش های مدیریت پروژه های بین المللی (بخش دوم) »

دعاوی ساختمانی در امارات متحده عربی؛ انواع، دلایل و راهکارها

صنعت ساختمان در امارات متحده عربی، در عین حال که بزرگ ترین بخش صنعتی فعال است، بسیار پیچیده... ادامه درباره دعاوی ساختمانی در امارات متحده عربی؛ انواع، دلایل و راهکارها »

اثربخشی متدولوژ یهای مدیریت پروژه

میزان تحقق اهداف به کارگیری متدولوژی های مدیریت پروژه، در گرو لحاظ نمودن نوع پروژه، محیط و... ادامه درباره اثربخشی متدولوژ یهای مدیریت پروژه »

مدیریت پروژه و مفهوم سازی به اندازه

در ماهیت میان رشته ای مدیریت پروژه هیچ شکی نیست. مدیریت پروژه با برنامه ریزی و کنترل پروژه... ادامه درباره مدیریت پروژه و مفهوم سازی به اندازه »

ارزیابی پسا پروژه ای؛ مکانیزم کسب آموخته های پروژه

ارزیابی پسا پروژه ای رویکردی مهم به منظور کسب یادگیری و بهبود مستمر پروژه ها است. ... ادامه درباره ارزیابی پسا پروژه ای؛ مکانیزم کسب آموخته های پروژه »

هنر “تفویض اختیار” در پروژه ها

راز انجام بدون تنش کار پروژه، لزوماً تفویض اختیار بیشتر نیست - بلکه تفویض هوشمندانه تر... ادامه درباره هنر “تفویض اختیار” در پروژه ها »

مدیریت استراتژیک منابع انسانی برای سازمان های پروژه محور

روکیرد استراتژیک به مدیریت منابع انسانی بطور خاص برای سازمان های پروژه محور، می تواند کلیدی... ادامه درباره مدیریت استراتژیک منابع انسانی برای سازمان های پروژه محور »

صفحات: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11