پایگاه مقالات

مديريت برمبناي هدف راهي بسوي نتيجه‌گرايي

در اين مقاله سعي شده است ضمن معرفي اين روش از مديريت ، به آثار تعيين اهداف بصورت اشتراكي و ايجاد... ادامه درباره مديريت برمبناي هدف راهي بسوي نتيجه‌گرايي »

مراكز درماني و بيمارستانهاي آينده

تصويري كه اكثر قريب به اتفاق ما از يك بيمارستان داريم ،زميني است به وسعت چندين هزار متر مربع با... ادامه درباره مراكز درماني و بيمارستانهاي آينده »

نقش استراتژيك، آينده نگاري و راهبردهاي مديريت فناوري

فناوريهاي مواد، همواره به عنوان يك زيرساخت اساسي در توسعۀ تمامي حوز ههاي فناوري بهشمار رفته و ب هطور... ادامه درباره نقش استراتژيك، آينده نگاري و راهبردهاي مديريت فناوري »

هدايت منابع مالي و فني غيردولتي جهت اجراي طرحهاي عمراني

بازار سرمايه مالي در ايران، ماهيتا داراي ساز و كاري بحران زا است . يكپارچگي بخش اعظم سرمايه مالي كه... ادامه درباره هدايت منابع مالي و فني غيردولتي جهت اجراي طرحهاي عمراني »

يك تركيب قوي براي افزايش بلوغ سازماني

امروزه بسياري از سازمانها تلاش مي‌كنند تا در تكامل تدريجي فرآيندهاي تجاري خويش، بلوغ بيشتري پيدا... ادامه درباره يك تركيب قوي براي افزايش بلوغ سازماني »

صفحات: 5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15