پایگاه مقالات

طراحی مدل رتبه بندی پالایشگاه های نفت کشور بروش تحلیل پوششی داده های فازی

  • مؤلف :  عالیه کاظمی ، محمدباقر منهاج ، محمدرضا مهرگان و امین کامیاب مقدس
  • فایل مربوطه:  دریافت فایل