پایگاه مقالات

نقش فناوری اطلاعات در مدیریت دانش پروژه ها

اگر چه نمی توان همه فعالیت های مدیریت دانش را با فناوری اطلاعات انجام داد اما فناوری اطلاعات می تواند موجب توانمند ساختن مدیریت دانش گردد.
  • مؤلف :  حیدر پرماه دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه تهران
  • فایل مربوطه:  دریافت فایل